Výzva MAS_100/7.4/3 - MAS Pod hradom Čičva

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

VÝZVY
Výzva MAS_100/7.4/3

MAS Pod hradom Čičva vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020:

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

VÝZVA:
Vyhlásená: 18.01.2022
Uzávierka: 28.02.2022  

Prílohy k výzve:
priloha_c_2b-projekt-realizacie-verzia-1.3

Zverejnené: 17.01.2022
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky