Výzva IROP-CLLD-R459-511-003 - Aktualizácia č. 2 - MAS Pod hradom Čičva

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

VÝZVY
Výzva IROP-CLLD-R459-511-003 - Aktualizácia č. 2
MAS Pod hradom Čičva vyhlasuje Výzvu na prekladanie Žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu:

Špecifický cieľ:          
Zvýšenie zamestnanosti v území podporou podnikania, rozširovania ponúkaných služieb, nepoľnohospodárskej produkcie a inovácií.  

Aktivita:
A1 Podpora podnikania a inovácií

VÝZVA:

Vyhlásená: 16.06.2020

Uzávierky:
17. kolo 30.03.2023
18. kolo 30.04.2023
n kolo: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca.


Prílohy k výzve:

Ďalšie prílohy:

Zverejnené: 13.02.2023
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky