Výzva IROP-CLLD-R459-512-002 - Aktualizácia č.2 - MAS Pod hradom Čičva

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

VÝZVY
Výzva IROP-CLLD-R459-512-002 - Aktualizácia č. 2
MAS Pod hradom Čičva vyhlasuje Výzvu na prekladanie Žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu:

Špecifický cieľ:           
5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:
B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel     


VÝZVA:

Vyhlásená: 22.05.2020

Uzávierky:
17. kolo 28.02.2023
18. kolo 30.03.2023
n kolo: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca

Prílohy k výzve (so sledovaním zmien):


Ďalšie prílohy:

Zverejnené: 31.01.2023
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky