Výzva MAS_100/1.2/1 - aktualizácia č.1 - MAS Pod hradom Čičva

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

VÝZVY
Výzva MAS_100/1.2/1 - aktualizácia č.1
MAS Pod hradom Čičva vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020:

1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie.

VÝZVA:
Vyhlásená: 15.07.2020
Uzávierka: 09.10.2020

Prílohy k výzve:

Zverejnené: 05.10.2020Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky