Výzva MAS_100/1.2/2 - MAS Pod hradom Čičva

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

VÝZVY
Výzva MAS_100/1.2/2
MAS Pod hradom Čičva vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020:

1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie.

VÝZVA:
Vyhlásená: 19.4.2021
Uzávierka: 31.5.2021

Prílohy k výzve:
priloha_c_2b-projekt-realizacie-verzia-1.3

Zverejnené: 18.4.2021Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky