Výzva MAS_100/4.1/1 - MAS Pod hradom Čičva

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

VÝZVY
Výzva MAS_100/4.1/1
MAS Pod hradom Čičva vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020:

4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

VÝZVA:
Výzva MAS_100/4.1/1
Vyhlásená: 02.03.2020
Uzávierka: 29.05.2020

Prílohy k výzve:

Zverejnené: 02.03.2020


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky