Výzva MAS_100/4.1/2 - MAS Pod hradom Čičva

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

VÝZVY
Výzva MAS_100/4.1/2
MAS Pod hradom Čičva vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020:

4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

VÝZVA:
Výzva MAS_100/4.1/2
Vyhlásená: 25.11.2020
Uzávierka: 12.01.2021

Prílohy k výzve:
priloha_c_2b-projekt-realizacie-verzia-1.3

Zverejnené: 24.11.2020  


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky