Výzva MAS_100/4.2/1 - MAS Pod hradom Čičva

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

VÝZVY
Výzva MAS_100/4.2/1
MAS Pod hradom Čičva vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020:

4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov.

VÝZVA:
Výzva MAS_100/4.2/1
Vyhlásená: 16.11.2020
Uzávierka: 04.01.2021

Prílohy k výzve:

Zverejnené: 13.11.2020


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky