Výzva MAS_100/6.1/2 - aktualizácia č.1 - MAS Pod hradom Čičva

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

VÝZVY
Výzva MAS_100/6.1/2 - aktualizácia č.1
MAS Pod hradom Čičva vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020:

6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.

VÝZVA:
Výzva MAS_100/6.1/2 - aktualizácia č.1
Vyhlásená: 27.09.2021
Uzávierka: 09.11.2021 23.12.2021

Prílohy k výzve:
priloha_c_1a_oznamenie-o-zahajeni-realizacie-podnikatelskeho-planu-projektu-verzia-1.3

Zverejnené: 8.11.2021  


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky