Výzva MAS_100/7.4/1 - aktualizácia č.2 - MAS Pod hradom Čičva

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

VÝZVY
Výzva MAS_100/7.4/1 - aktualizácia č.2

MAS Pod hradom Čičva vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020:

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

VÝZVA:
Vyhlásená: 19.06.2019
Uzávierka: 25.10.2019 22.11.2019

Prílohy k výzve:

Zverejnené: 24.10.2019
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky