Výzva MAS_100/8.5/1 - aktualizácia č.1 - MAS Pod hradom Čičva

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

VÝZVY
Výzva MAS_100/8.5/1 - aktualizácia č.1
MAS Pod hradom Čičva vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020:

8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov.

VÝZVA:
Výzva MAS_100/8.5/1 - aktualizácia č.1
Vyhlásená: 19.02.2020
Uzávierka: 19.05.2020 03.06.2020

Prílohy k výzve:

Zverejnené: 19.05.2020


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky