Výzva MAS_100/8.5/2 - Aktualizácia č.2 - MAS Pod hradom Čičva

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

VÝZVY
Výzva MAS_100/8.5/2 - Aktualizácia č. 2
MAS Pod hradom Čičva vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020:

8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov.

VÝZVA:
Výzva MAS_100/8.5/2 - Aktualizácia č.2
Vyhlásená: 08.02.2021
Uzávierka: 16.06.2021

Prílohy k výzve:


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky