Výzva MAS_100/8.5/3 - MAS Pod hradom Čičva

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

VÝZVY
Výzva MAS_100/8.5/3
MAS Pod hradom Čičva vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020:

8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov.

VÝZVA:
Výzva MAS_100/8.5/3
Vyhlásená: 31.12.2021
Uzávierka: 28.02.2022

Prílohy k výzve:
priloha_c_2b-projekt-realizacie-verzia-1.3

Zverejnené: 30.12.2021


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky