Výzva IROP-CLLD-R459-512-004 - MAS Pod hradom Čičva

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

VÝZVY
Výzva IROP-CLLD-R459-512-004
MAS Pod hradom Čičva vyhlasuje Výzvu na prekladanie Žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu:

Špecifický cieľ:          
5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:
C1 Komunitné sociálne služby

VÝZVA:

Vyhlásená: 13.07.2020

Uzávierky:
1. kolo: 30.09.2020
2. kolo: 30.11.2020  
n kolo: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca

Prílohy k výzve:

Ďalšie prílohy:

Zverejnené: 13.07.2020
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky